Registerbeskrivning


Registerbeskrivning

1. Registerbeskrivning

Personuppgiftslagen (523/99) 10 §
Registreringsdatum 10.8.2017

1.1. Registerövervakare

Aurora Enterprises Oy
Teollisuustie 14A
96320 Rovaniemi
FINLAND

1.2. Registeransvarig

Aurora Enterprises Oy
Organisationsnummer: 2845986-8
Teollisuustie 14A
96320 Rovaniemi
FINLAND

1.3. Registeringsnamn

Nettikenkä.fi:n / rieker-shop.fi:n / työkenkä.fi:n / heydudeshoes.fi webbutiker har användarrätt.

Aurora Enterprises Oy är bunden att skydda sina kunders integritet och vi erbjuder dig möjlighet att påverka behandlingen av din data; På sidan "Mitt konto" kan du begränsa användningen av din data eller kontakta registeradministratören via e-post.

Vi informerar våra kunder om behandlingen av deras personuppgifter i vårt sekretesspolicydokument. Varje kund är registrerad i enlighet med sekretesspolicyn.


Som kund måste du acceptera villkoren i denna sekretesspolicy för att kunna använda tjänsterna från Aurora Enterprises Oy.

Insamlad information kan vi dela in i användarinformation, användning av onlinetjänster och information som erhålls genom analys.

Dataanvändning:

 • Att tillhandahålla en lättanvänd och säker tjänst
 • Att skapa en bra kundupplevelse
 • Förbättra produktrekommendationer och marknadsföring
 • Utveckling av kundservice och webbshop

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig:

Aurora Enterprises Oy (Organisationsnummer: 2845986-8) Teollisuustie 14A 96320 Rovaniemi

Svar på frågor gällande dataskydd och behandling av personuppgifter kan fås från vår kundtjänst:

asiakaspalvelu@nettikenka.fi

Vilken information kan samlas in om mig?

 • Information från användaren eller personligt identifierbar data
  • identifieringsinformation, såsom namn
   • Personnummer för att identifiera kunden när kreditavtalet ingås
   • Passinformation eller motsvarande data som tullen kräver vid beställning av varor eller tjänster som är skattefria utanför Finlands gränser.
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, mailadress och telefonnummer
  • Betalningsinformation inklusive kreditavtal samt övriga faktureringsdata.
  • Medgivet samtycke att använda platsinformation för att uppskatta leveranstiden
 • Google- eller Facebook -e -postadress och certifikat som använts för att logga in.
  • Leveransdata såsom val av leveranssätt och leveransadress
  • Produktrecensioner
  • Webshoppens användning- och surfinformation samt terminalidentifieringsinformation
  • Produktrekommendation samt annan information och taggar som används för specifikt innehåll.
  • Den huvudsakliga informationskällan är användaren själv, men vi kan även få ytterligare information från våra partners, som till exempel från en kreditleverantör.

Du kan styra användningen av data på sidan ”Mitt konto”

Hur används min personliga information?

Persondata används till:

 • Upprätthållande av kundregister
 • Orderleverans, hantering och arkivering
 • Utveckling av Aurora Enterprises OY:s funktion och service.
 • att eventuellt förbättra kundupplevelsen
 • Statistik
 • att ge mer personligt inriktat innehåll och marknadsföring
 • förhindra felanvändning
 • erbjuda bästa kundservice

Informationen behandlas baserat på kundrelationen mellan kunden och Aurora Enterprises Oy, användningen av webbplatsen eller kundens separata uttryckliga samtycke.

Hur förvaras och skyddas mina uppgifter?

Alla personuppgifter är skyddade mot obehörig tillgång, oavsiktlig eller olaglig borttagning, ändring, delgivning, överflyttning eller annan olaglig hantering.

Aurora Enterprises Oy lagrar kunddata på en tredjepartsserver som använder ISO 27001 ledningssystem för informationssäkerhet- krav. Servrar är skyddade mot hackning och DoS -attacker. Den tekniska och processäkerheten för webbplats- och e-handelssystem ligger på en mycket hög nivå.

Vid behandling av personuppgifter och planeringen av hantering följer vi god dataskyddspraxis, t.ex. datakonsolidering, minimering, pseudonymisering och anonymisering där det är möjligt. Kraven i EU: s dataskyddsförordning, som kommer att följas från och med den 25 maj 2018, har beaktats vid behandlingen av personuppgifter.

All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god praxis.

Vem hanterar mina uppgifter?

Endast Aurora Enterprises Oy:s anställda har tillgång till uppgifterna och vår personal är utbildade att använda uppgifterna på ett säkert och etiskt sätt.

Vi använder oss endast av betrodda entreprenörer för att överföra information till en tredje part. Avtal med alla partner har beaktat kraven i EU: s dataskyddsförordning och annan lagstiftning. Företag som ansvarar för datahantering: Aurora Enterprises Oy (företags-ID: 2845986-8) Teollisuustie 14A 96320 Rovaniemi

Hur länge förvaras mina uppgifter?

Vi kommer bara att behålla dina personuppgifter under den tid som krävs för att uppfylla de syften som beskrivits på vår sida. Viss information kan bevaras längre i den utsträckning som är nödvändig för att uppfylla lagstadgade skyldigheter, såsom redovisnings- och konsumenthandelsansvar, och för att visa att de genomförs korrekt.

På kundens begäran kan personuppgifter som rör denne raderas eller anonymiseras från Aurora Enterprises Oy: s system och uppgifterna kommer inte längre att användas för de syften som anges på vår sida.

Viss information ålägger lagstiftningen skyldigheter för längre tid att lagra information, t.ex. för följande ändamål:

 • Bokföringslagen definierar längre lagringsperioder för information, oavsett om materialet innehåller personuppgifter eller inte.
 • Systemlogginformation samlas in och lagras enligt lag för att vi ska kunna erbjuda laglig och säker onlinebutik till våra kunder
 • Tillräckliga säkerhetskopior från handelsdatabaser och system för att säkra data, korrigera fel och säkerställa datasäkerhet och kontinuitet

Vilka rättigheter har jag?

Som kund har du rätt till:

 • få tillgång till personlig information om dig, inklusive rätten att få en kopia av personlig information om dig
 • rätt att be om rättelse eller radering av personlig information om dig
 • Under vissa förutsättningar, begära begränsning av hanteringen av dina uppgifter eller protestera gällande behandlingen av personuppgifter

Om hanteringen är baserad på separat samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar lagligheten av hanteringen som utfördes innan samtycket återkallades.

Du kan göra en begäran om hanteringen av dina rättigheter genom att kontakta vår kundtjänst. Begäran måste vara tillräckligt detaljerad för att vår kundtjänst ska kunna verifiera din identitet. Om vi ​​under några omständigheter inte kan uppfylla din begäran på något sätt, till exempel att radera all information som vi har en juridisk skyldighet (t.ex. kreditinformation) eller rätt att behålla, meddelar vi dig.

Om du upptäcker att hanteringen är bristfällig eller olaglig har du rätt att överklaga till dataskyddsmyndigheten.

Hur får jag vetskap om vilken information som sparats om mig?

All information som lagras i systemen kan du begära att få genom att kontakta vår kundtjänst: asiakaspalvelu@nettikenka.fi

Under ” Vilken information kan samlas in om mig” finner du mer detaljerad information om vilken data som samlas in.

Hur kan jag påverka hur min information används?

Aurora Enterprises Oy har åtagit sig att ge sina kunder möjligheter att påverka insamling och användning av deras information. Oy. Du kan själv bestämma riktad marknadsföring, mervärdestjänster och om du vill ta emot olika marknadsföringsmeddelanden eller inte.

Marknadsföringsmeddelanden kan avslutas genom att trycka på knappen Avbryt i slutet av varje meddelande. Vi utvecklar hela tiden vår tjänst, så funktioner kan läggas till, ändras eller tas bort.

Kunden kan också avsluta sitt kundkonto när som helst och be Aurora Enterprises Oy att radera sina egna uppgifter genom att kontakta vår kundtjänst asiakaspalvelu@nettikenka.fi.

OBS! I vissa fall kan kanske inte all information raderas och lagstiftning kan kräva att viss kundrelaterad information sparas.

Ges mina personuppgifter ut till en tredje part?

Vi delger nödvändig information till tredje part för att säkerställa leverans och för marknadsföringsändamål. Din information kommer också att vidarebefordras till långivaren i samband med kreditbeslutet.

Vi använder kunddata tillsammans med tredje part för analys- och anpassningsändamål. Vi kan delge ditt köpbeteende och din webbläsarinformation till partners så att vi kan förse dig med produkter och erbjudanden som intresserar dig. Information som används för analys- och personaliseringsändamål anonymiseras eller pseudonymiseras när det är möjligt. Bara vi kan koppla den pseudonymiserade informationen till ditt namn.

Som kund kan du begränsa utlämnande av information för marknadsföringsändamål genom att maila till vår kundtjänst: asiakaspalvelu@nettikenka.fi. Vid behov delger vi även information på begäran av myndigheterna. Vi informerar alltid kunden om begäran om information, om det är tillåtet enligt lag.

Används cookies på butikens webbplats och vilka är det?

Nettikenka.fi/rieker-shop.fi använder cookies och annan liknande teknik, såsom till exempel webbläsarens lokala lagring. Cookies är små textfiler mellan webbläsare och servern. Vi använder cookies för att identifiera kunden, behålla inloggningen och för funktionerna i kundvagnen. Användning och godkännande av cookies för dessa funktioner är obligatoriskt. Cookies som ställts in av servern förblir i webbläsaren i en (1) månad, såvida de inte raderas från webbläsarens inställningar. Besök på webbplatsen återställer kakorna om webbläsaren tillåter det.

Cookies används också för att anpassa användarupplevelsen. Med kundanpassad anpassning kan vi erbjuda fler kundcentrerade produkter och bättre målinriktad reklam. För personlig anpassning sätts en tredjepartscookie i kundens webbläsare. Information som skickas till en tredje part, som till exempel produktsidans besök och sökhistorik, är anonymiserad och det är inte möjligt för tredje part att fastställa kundens identitet.

Vi drar också nytta av annan teknik, t ex pixeltaggar (bla Google Analytics) och spårningar. Denna teknik hjälper oss att bättre förstå våra kunders beteende och berätta vilka produkter som intresserar våra kunder och vilka funktioner och tjänster som är mest användbara för våra kunder.

Informationen som används för analysen anonymiseras alltid när det är möjligt. Annars hanterar vi informationen som personlig i den mån identifieraren innehåller kundinriktningsinformation som t ex en IP -adress. Taggar som är associerade med kunden på något sätt behandlas också som personlig information.

Kan denna sekretesspolicy ändras?

För utvecklingen av tjänsterna och ändringar i lagstiftning förbehåller vi oss rätten att ändra sekretesspolicyn. Betydande ändringar av sekretessmeddelandet kommer att meddelas registrerade kunder när villkoren uppdateras.Denna sekretesspolicy ersätter den tidigare registerförklaringen.

Hur kommer jag i kontakt med kundtjänst?

Du kan kontakta vår kundtjänst via mail gällande frågor som rör sekretesspolicy och marknadsföring: info@heydudeshoes.se

De populäraste sökningarna

Din kundvagn är tom

Villkor

Leveransvillkor heydudeshoes.se

Dessa leveransvillkor gäller från och med 1.11.2021.

WEBshop

www.heydudeshoes.se

Vi säljer till myndiga privatpersoner. Priserna är inklusive moms. Vi förbehåller oss rätten till prisändringar på varor och leveranskostnader.

att beställa

Varor beställs i webbutiken genom att lägga dem i kundvagnen och betala för innehållet i kundvagnen med online -betalningstjänsten. All kundinformation behandlas konfidentiellt. Den kontaktinformation som efterfrågas i samband med beställningen kommer inte att användas för annat än leverans av beställningen eller för att klargöra eventuella oklarheter, om inte annat anges. När du beställer från webbutiken måste du läsa och binda dig till de gällande leveransvillkoren.

att betala och betalningsalternativ

Vi har betalningstjänsten Klarna Payment och Paytrail, där du kan välja mellan betalningsalternativen faktura, avbetalning, kortbetalning och betalning via internetbank. Genom att uppge informationen i kassan godkänner du Klarna AB:s (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm) villkor.

Genom att trycka på ”köp” godkänner du heydudeshoes.se :s allmänna villkor.

.

order- och betalningsbekräftelse

Efter vi mottagit din beställning så kommer du att omgående erhålla en orderbekräftelse där beställningsinformation framgår. Granska alltid innehållet i orderbekräftelsen. Om du har frågor, vänligen kontakta kundtjänst omgående. Spara din orderbekräftelse ifall att du senare behöver kontakta kundtjänst. Kundnummer och ordernummer skall alltid finnas till handa när du kontaktar kundtjänst. Efter leverans, vänligen stäm av att innehållet stämmer mot orderbekräftelsen.

Kontakt kundtjänst: info@heydudeshoes.fi


LEVERANS TILL DANMARK OCH SVERIGE 

Vårt mål är att leverera din order inom 1-6 arbetsdagar fr o m att du erhållit din orderbekräftelse per mail. Leveranstiden påverkas av hur stor din order är samt andra omständigheter som heydudeshoes.se inte kan påverka. Sådan kan vara leveransproblem hos leverantör. Beställningar levereras av PostNord till deras utlämningsställen. Vänligen vara noggrann när du skriver in dina leveransuppgifter. 

Vi levererar alla produkter samtidigt. Tyvärr kan vi inte leverera beställningar delvis. Du kommer att erhålla ett sms eller mail från PostNord när din beställning har anlänt till utlämningsstället. 

Namnändringar är inte möjliga efter beställningen är lagd.

FRÅGOR & SVAR

Hur snabbt kan ni leverera? Beräknad leveranstid är 1-6 arbetsdagar. Hur kan jag spåra min beställning? Du finner ett spårningsnummer på din orderbekräftelse som skickas per mail. Du kan kopiera spårningsnumret och klistra in det här: PostNord: https://www.postnord.se 

Kan någon annan hämta ut min beställning? Ja. Den kan hämtas ut av en annan om denne har en fullmakt. Vänligen kontakta leverantören för mer information. 

RETURER 

Om du önskar returnera artiklar till heydudeshoes.se så kan detta göras till oss inom 14 dagar fr om datum när du hämtat ut din beställning.

Om du returnerar varan/varorna inom 14 dagar efter att du mottagit dem, kommer vi att utfärda en återbetalning mot samma betalningsmetod som du valde när du gjorde betalade din beställning. 

Observera att varorna som returneras får inte ha använts och de måste vara i säljbart skick. Vänligen packa och skydda de produkter du vill returnera noggrant i originalförpackningen. 

Tyvärr erbjuder vi inte gratis returer för våra internationella kunder. Kostnaden för returen är kundens egna kostnad. Medan din retur är på väg är den ditt ansvar. Vi rekommenderar att du returnerar paketet till oss med en spårning eller signerad för service, för att säkerställa att vi tar emot paketet här på ett säkert sätt. Vänligen behåll ditt kvitto som bevis på inlämnad retur.

Villkor för retur 

- Den returnerade produkten måste vara oanvänd och så gott som ny. Om det finns några tecken på användning kommer returen inte att accepteras.

- Skydda skokartorna noggrant med originalförpackningsmaterialet.

- Produkten får inte vara skadad. Packa produkten noggrant för skickning. Vänligen tejpa inte skokartongen. Vi tar ut en avgift på 5 € för tejpade skokartonger.

Om returen inte uppfyller villkoren ovan eller om du returnerar produkter efter att de 14 dagarna har gått kan vi inte acceptera returen. Om du returnerar produkter mot våra villkor kommer vi att skicka tillbaka produkterna till dig samt ta ut en avgift på 25 € för leverans- och hanteringskostnader. 

Vi kommer att behålla de produkter som returneras mot returvillkoren i 60 dagar om vi inte kunnat få kontakt med kunden. I tvist fall tillämpar vi konsumentskyddslagstiftningens regler.

Underlåtenhet att hämta produkten är ingen återbetalning. För produkter som inte har hämtats helt debiterar vi minst 25 EUR för frakt- och returkostnader, vilket motsvarar de faktiska frakt- och returkostnaderna.

Hur gör jag en retur? 

1. Fyll i returformuläret som skickades med beställningen och lägg formuläret i en av de ursprungliga skokartongerna som du önskar returnera till oss. Om du inte skickar med returformuläret i returpaketet kan vi inte behandla returen.

2. Skydda skokartorna noggrant med originalförpackningsmaterialet.

3. Om du har valt faktura som betalningsmetod är det viktigt att du pausar fakturan genom att logga in på www.klarna.com eller kontaktar Klarnas kundservice.

4. Returen behandlas inom 14 dagar fr o m den dag vi mottagit returpaketet. 

OBS! Om du har fått en felaktig produkt, vänligen kontakta vår kundtjänst så snart som möjligt på info@heydudeshoes.fi för ytterligare instruktioner. I första hand kommer en felaktig produkt att ersättas av en ny produkt. Om vi ​​inte kan tillhandahålla en ny liknande produkt kan beställningen annulleras med full återbetalning.

Skicka din retur med valfri leverantör till följande adress:

heydudeshoes.se

Aurora Enterprises Oy 

Teollisuustie 14 A 

96320 ROVANIEMI 

Finland

info@heydudeshoes.fi

Byte Vi erbjuder ingen automatisk bytesprocess. Du kan returnera produkter till oss inom 14 dagar räknat från den dag du mottog din beställning. Packa och returnera produkterna enligt returanvisningarna och registrera returen på heydudeshoes.se Efter det kan du lägga en ny order och betala den enligt instruktionerna.

Presentkort som använts för ditt inköp.